gelbėjimo darbai

gelbėjimo darbai
gelbėjimo darbai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Žmonių gelbėjimo bei avarijų padarinių šalinimo ir ribojimo darbai gaivalinių nelaimių, avarijų, NP naudojimo zonose. Gelbėjimo darbai yra šie: judėjimo maršrutų ir darbų vietos žvalgyba; gaisrų ribojimas ir gesinimas judėjimo maršrutuose ir darbų ruožuose; gelbėjimo darbai ant vandens ir po vandeniu; nukentėjusiųjų transporto įvykiuose gelbėjimas; cheminių ir radiacinių incidentų ribojimas ir slopinimas; nukentėjusiųjų paieška, gelbėjimas iš apgriautų ir degančių pastatų, nukritusių orlaivių, skęstančių laivų, apsemtų, dujomis ir dūmais užterštų patalpų bei griuvėsių; sugriautų ir užverstų slėptuvių bei priedangų atkasimas, jose esančių žmonių gelbėjimas; ventiliacijos užtikrinimas užverstose slėptuvėse, jeigu yra sugadinta filtravimo ir ventiliacijos sistema; pirmosios medicinos pagalbos suteikimas nukentėjusiesiems bei jų evakavimas į gydymo įstaigas; gyventojų perkėlimas iš pavojingų rajonų į nepavojingus. atitikmenys: angl. rescue operation rus. спасательные работы

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • gelbėjimo darbai — statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą ir (ar)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kiti neatidėliotini darbai — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Darbai, kurie atliekami likviduojant ekstremaliųjų situacijų padarinius; jų tikslas – sudaryti sąlygas gelbėjimo darbams. Kiti neatidėliotini darbai yra šie: kelių, pravažiavimų… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • baigiamieji darbai — statusas Aprobuotas sritis gaisrų gesinimas apibrėžtis Užgesinus gaisrą atliekami priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad neatsinaujintų degimas, ir sumažinti tiesioginius ir netiesioginius gaisro nuostolius.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neatidėliotini darbai — statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Veiksmai, užtikrinantys gelbėjimo, paieškos darbų vykdymą, turto išsaugojimą, sanitarinį švarinimą ir būtiniausių gyvenimo sąlygų atkūrimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • rescue operation — gelbėjimo darbai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Žmonių gelbėjimo bei avarijų padarinių šalinimo ir ribojimo darbai gaivalinių nelaimių, avarijų, NP naudojimo zonose. Gelbėjimo darbai yra šie: judėjimo maršrutų ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • спасательные работы — gelbėjimo darbai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Žmonių gelbėjimo bei avarijų padarinių šalinimo ir ribojimo darbai gaivalinių nelaimių, avarijų, NP naudojimo zonose. Gelbėjimo darbai yra šie: judėjimo maršrutų ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • rescue operations — gelbėjimo darbai statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • civilinės saugos uždaviniai — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Uždaviniai, kuriuos sprendžia civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Pagrindiniai civilinės saugos uždaviniai yra šie: gyventojų įspėjimas apie gresiančias ekstremaliąsias situacijas;… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • tasks of civil protection — civilinės saugos uždaviniai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Uždaviniai, kuriuos sprendžia civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Pagrindiniai civilinės saugos uždaviniai yra šie: gyventojų įspėjimas apie gresiančias… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • задачи гражданской защиты — civilinės saugos uždaviniai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Uždaviniai, kuriuos sprendžia civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Pagrindiniai civilinės saugos uždaviniai yra šie: gyventojų įspėjimas apie gresiančias… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”